Kanakoirajaosto

milouJaoston jäsenet:
Pj. Jan Kankkonen
Kimmo Viinikka
Teija Pesonen
Pasi Pesonen
Raija Naumanen
Susanna Viinikka
Matti Karjalainen
Pentti Tiirola
Juha Karjalainen
Ilkka Tyni
Jenni Lehto
Jaakko Lehto